Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i Fasteaksjonen
18. - 20. mars 2018.

36 500 000,-

Innsamlet beløp 2017
Antall bidrag: 959        Registrerte bøssebærere: 31223

Finn din kommune

Finn din menighet

Sammenligne kommuner