Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i Fasteaksjonen
Fasteaksjonen 7. - 9. april 2019

Innsamlet beløp 2018
Antall bidrag: 906        Registrerte bøssebærere: 30380