Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps hovedside
Til kirkensnødhjelp.no

Innsamlet beløp 2017 

Innsamlet beløp 2017 

Antall bidrag: 2        Registrerte bøssebærere: 2

Finn din kommune

Finn din menighet

Sammenligne kommuner