Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Troms fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

18 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Tromsø 72402 3
Harstad 24646 5
Balsfjord 5680 11
Bardu 4059 10
Sørreisa 3444 9
Skånland 2958 9
Gratangen 1140 21
Målselv 6698 3
Storfjord 1900 11
Salangen 2222 9
Kvæfjord 3090 5
Tranøy 1543 8
Berg 907 13
Dyrøy 1166 10
Kvænangen 1233 4
Torsken 880 1
Lenvik 11547 0
Nordreisa 4862 0
Skjervøy 2900 0
Lyngen 2963 0
Ibestad 1409 0
Karlsøy 2294 0
Kåfjord 2176 0
Lavangen 1011 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Troms
Troms
Fylke