Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Troms fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

17 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Tromsø 72402 2
Harstad 24646 3
Balsfjord 5680 9
Nordreisa 4862 5
Sørreisa 3444 8
Gratangen 1140 18
Skånland 2958 6
Salangen 2222 8
Kvæfjord 3090 5
Dyrøy 1166 12
Storfjord 1900 7
Målselv 6698 1
Lenvik 11547 0
Lyngen 2963 0
Ibestad 1409 0
Karlsøy 2294 0
Skjervøy 2900 0
Bardu 4059 0
Berg 907 0
Kvænangen 1233 0
Kåfjord 2176 0
Lavangen 1011 0
Torsken 880 0
Tranøy 1543 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Troms
Troms
Fylke