Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Svalbard fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

19 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Svalbard 2570 15

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Svalbard
Svalbard
Fylke