Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Barnefilm

<!--e Title -->

Barnefilm om Jaqueline på 7 år fra landsbyen Ikonda i Tanzania.