Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Refleksjon til bildet (3 min)

<!--e Title -->

Bruk dette bildet som utgangspunkt til å få i gang en samtale om vanntilgang, forskjeller og urettferdighet.