Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aktiviteter

<!--e Title -->

Målet med denne aktiviteten er å skape diskusjon om temaet i Fasteaksjonen, vise flere sider ved en sak og at det er greit å være uenig. Man trenger litt plass til denne leken slik at alle kan bevege seg litt rundt i et rom. Ved å bare flytte seg rundt i rommet kan de engasjere seg og svare på spørsmål.