Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Film: Vær noe for andre (2 min)

<!--e Title -->

Før man prater om bøssebæringen kan det være fint å vise denne filmen. Når vi går med bøsse viser vi at vi bryr oss om andre - at vi vil være noe for andre og at andre betyr noe for oss. Vi tar et valg om å være et medmenneske - og troen kommer til uttrykk. Filmen er laget av Bjørn Molstad fra Bare Form.