Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Årets beslutningspåvirkende kampanje

<!--e Title -->

I årets kampanje ber vi alle skrive under på følgende krav: "Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås!" Dette kan du gjøre ved å signere på signaturlapper/lister, eller du kan dele en god nyhet fra en mer rettferdig verden i 2030.