Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Film: Appell fra Wilson til årets bøssebærere

<!--e Title -->

Wilson (14 år) fra Ikonda i Tanzania, som vi har møtt i Power-point presentasjonen, holder en appell til ungdom i Norge som skal gå med bøsse. Denne kan vises for ungdommer og andre som engasjerer seg for Fasteaksjonen.