Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kahoot

Som avslutning på powerpoint-presentasjonen har vi laget en Kahoot, som du kan bruke for å oppsummere sammen med konfirmantene hva de har hørt og lært.

Forberedelser

Logg deg inn på Kahoot på pc.
Logg inn:

brukernavn: fasteaksjonkahoot
passord: fasteaksjonen

Klikk på "my kahoots" --> "my favorites". Her ligger det to kahooter. Den ene har 12 spørsmål og den andre kahooten har 14 spørsmål som også inkluderer informasjon om den politiske kampanjen.

Underveis

Be deltakerne finne frem smarttelefonen og gå inn på kahoot.it. Dersom noen ikke har telefon, kan de finne en nabo å se med. 

Klikk på "launch"

Be deltakerne skrive inn game pin som vises på skjermen og skrive inn et kallenavn

Informer om at de skal trykke på et av svaralternativene som er riktige (flere alternativer kan være riktig). Man får poeng når man svarer riktig og flere poeng jo raskere man svarer

Når alle er klare og kallenavnene deres står på skjermen: trykk start.

Må den beste spilleren vinne.Skriv ut siden