Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Hva skal vi endre?

Klimaendringene er her, og de blir stadig verre. Bare i løpet av 2017 har orkaner rammet USA, skogbranner herjet i Australia som følge av tørke, og hetebølgene i Sør-Europa vært så kraftige at de har tatt liv.

Signer oppropet her

Sørøst-Asia opplevde en flom som rammet 40 millioner mennesker og den vedvarende tørken i Øst- og Nord-Afrika rammet 20 millioner mennesker. Matmangelen som har oppstått der har blitt omtalt som den verste humanitære katastrofen i FNs historie.

NORGE MÅ KUTTE SINE UTSLIPP

Norske klimagassutslipp spiller en rolle. I Parisavtalen ble verdens ledere enige om å holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Alle land må kutte sine utslipp, og summen av kuttene må være stor nok til at vi lykkes med dette målet. Mens noen rike land allerede er godt i gang med å redusere sine utslipp, ligger Norge langt bak. Sverige har for eksempel kuttet sine utslipp med 25 % siden 1990. Norge derimot, har økt våre utslipp med tre prosent i den samme tidsperioden. Nå er det på tide at Norge også gjør en innsats.

Første steg for regjeringen må være å sette et høyere utslippsmål for Norge. Før Parisavtalen ble signert satte Norge seg et mål om å kutte våre utslipp med 40 prosent innen 2030. I følge FNs utregninger er ikke summen av landenes innmeldte mål på langt nær nok til å holde temperaturen under 1.5 graders oppvarming.

2018 er et avgjørende år for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verdens ledere gjøre opp klimaregnskapet. Vi vet vi har et stykke igjen å gå, og Norge må bidra til at vi kommer oss i mål.

NORGES RETTFERDIGE ANSVAR

Norges mål om 40 % kutt innen 2030 er ikke godt nok for at vi skal ta vår rettferdige del av innsatsen for å oppnå Parisavtalen.

Norges historiske utslipp: Norge har sluppet ut veldig mye klimagasser basert på folketallet vårt. Hvis vi legger verdens totale klimagassutslipp til grunn, har Norge sluppet ut hele sju ganger mer enn det folketallet vårt skulle tilsi. Derfor må vi gå foran og ta de største kuttene.

Norges rikdom: Norge er et veldig rikt land. Vi har tjent mye penger på å selge olje, som i tillegg har bidratt til den globale oppvarmingen. Vi har derfor veldig mye penger som vi kan velge å bruke på å betale for løsninger som trengs for å stoppe klimakrisen. Dette inkluderer også støtte til utviklingsland for å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

I tillegg til et høyere mål må Norge komme i gang med de skikkelige kuttene nasjonalt.  Fram til nå har norske regjeringers klimapolitikk vært basert på å betale andre land for at de skal kutte i sine utslipp, sånn at Norge slipper å kutte på hjemmebane. Dette er urettferdig, og det vil heller ikke være nok i lengden. Alle land må kutte i sine egne utslipp for at vi skal klare å snu klimaendringene, og Norge er ikke et unntak.

DERFOR MÅ NORGE

  • Øke sine ambisjoner om utslippskutt fram mot 2030
  • Kutte egne klimagassutslipp


Skriv ut siden