Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Østfold fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

6 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Sarpsborg 54187 7
Fredrikstad 78094 5
Moss 31612 6
Halden 30308 4
Eidsberg 11330 8
Rakkestad 8017 10
Rygge 15226 5
Råde 7165 11
Våler (Østf.) 5067 13
Askim 15540 4
Trøgstad 5354 11
Marker 3604 14
Skiptvet 3726 12
Hobøl 5327 7
Spydeberg 5700 6
Aremark 1410 15
Rømskog 676 30
Hvaler 4438 1

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Østfold
Østfold
Fylke