Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Østfold fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

6 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Sarpsborg 54187 6
Fredrikstad 78094 4
Halden 30308 3
Moss 31612 3
Rakkestad 8017 11
Eidsberg 11330 7
Råde 7165 10
Våler (Østf.) 5067 13
Trøgstad 5354 12
Rygge 15226 4
Marker 3604 15
Askim 15540 4
Skiptvet 3726 11
Hobøl 5327 8
Spydeberg 5700 4
Rømskog 676 30
Aremark 1410 9
Hvaler 4438 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Østfold
Østfold
Fylke