Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Akershus fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

5 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Bærum 120369 3
Asker 59380 3
Ås 18438 8
Skedsmo 51717 2
Oppegård 26516 4
Aurskog-Høland 15691 7
Lørenskog 35016 3
Nes (Ak.) 20396 5
Eidsvoll 23077 4
Ski 29728 3
Ullensaker 33132 2
Sørum 17043 4
Rælingen 17145 3
Frogn 15649 3
Nittedal 22655 2
Vestby 16299 3
Nannestad 11872 4
Fet 11122 4
Gjerdrum 6310 7
Nesodden 18346 2
Enebakk 10697 3
Hurdal 2727 6

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Akershus
Akershus
Fylke