Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Akershus fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

4 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Bærum 120369 4
Asker 59380 5
Ås 18438 10
Skedsmo 51717 3
Ski 29728 5
Aurskog-Høland 15691 9
Oppegård 26516 5
Nes (Ak.) 20396 6
Frogn 15649 8
Lørenskog 35016 3
Eidsvoll 23077 5
Ullensaker 33132 3
Rælingen 17145 5
Sørum 17043 4
Vestby 16299 4
Fet 11122 6
Nittedal 22655 3
Gjerdrum 6310 9
Nesodden 18346 3
Enebakk 10697 4
Nannestad 11872 3
Hurdal 2727 9

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Akershus
Akershus
Fylke