Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Oslo fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

7 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Oslo 645701 2

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Oslo
Oslo
Fylke