Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Hedmark fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

15 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Ringsaker 33598 4
Stange 19957 6
Hamar 29809 3
Elverum 20782 4
Åsnes 7584 8
Trysil 6556 9
Tynset 5547 8
Kongsvinger 17842 2
Våler (Hedm.) 3808 9
Grue 4873 5
Sør-Odal 7811 3
Eidskog 6221 3
Folldal 1596 13
Løten 7554 3
Os (Hedm.) 1996 9
Åmot 4433 3
Tolga 1663 9
Rendalen 1875 8
Nord-Odal 5130 2
Stor-Elvdal 2641 3
Alvdal 2407 0
Engerdal 1356 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Hedmark
Hedmark
Fylke