Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Hedmark fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

15 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Ringsaker 33598 5
Hamar 29809 5
Stange 19957 7
Åsnes 7584 10
Elverum 20782 4
Trysil 6556 10
Kongsvinger 17842 3
Tynset 5547 9
Grue 4873 8
Våler (Hedm.) 3808 9
Eidskog 6221 5
Sør-Odal 7811 4
Folldal 1596 16
Nord-Odal 5130 5
Os (Hedm.) 1996 9
Rendalen 1875 9
Åmot 4433 3
Tolga 1663 7
Alvdal 2407 4
Stor-Elvdal 2641 1
Løten 7554 0
Engerdal 1356 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Hedmark
Hedmark
Fylke