Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Oppland fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

12 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Gjøvik 29995 4
Vestre Toten 13146 8
Lillehammer 27294 3
Gran 13666 6
Gausdal 6230 11
Østre Toten 14820 4
Øyer 5086 9
Søndre Land 5747 6
Lunner 9000 4
Sør-Fron 3206 11
Sel 5979 6
Lom 2374 14
Nord-Fron 5764 6
Skjåk 2257 14
Nordre Land 6738 5
Nord-Aurdal 6456 4
Sør-Aurdal 3117 8
Vågå 3676 7
Lesja 2067 11
Dovre 2724 9
Vang 1614 14
Etnedal 1408 15
Jevnaker 6591 3
Ringebu 4466 4
Vestre Slidre 2178 9
Øystre Slidre 3214 5

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Oppland
Oppland
Fylke