Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Buskerud fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

8 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Ringerike 29729 4
Lier 25380 5
Drammen 67003 2
Kongsberg 26635 4
Nedre Eiker 24134 4
Øvre Eiker 18030 5
Ål 4722 19
Modum 13622 6
Røyken 20970 3
Gol 4585 12
Hol 4453 11
Hole 6668 6
Sigdal 3535 10
Hemsedal 2328 14
Nore og Uvdal 2532 12
Nes (Busk.) 3411 8
Rollag 1385 18
Flesberg 2670 9
Krødsherad 2276 10
Hurum 9358 2
Flå 1028 16

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Buskerud
Buskerud
Fylke