Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Buskerud fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

10 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Drammen 67003 3
Lier 25380 6
Ringerike 29729 5
Øvre Eiker 18030 6
Kongsberg 26635 4
Nedre Eiker 24134 4
Modum 13622 7
Røyken 20970 4
Ål 4722 19
Gol 4585 14
Sigdal 3535 14
Nes (Busk.) 3411 14
Hol 4453 10
Hurum 9358 5
Hemsedal 2328 18
Hole 6668 5
Flesberg 2670 13
Nore og Uvdal 2532 12
Rollag 1385 20
Krødsherad 2276 11
Flå 1028 17

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Buskerud
Buskerud
Fylke