Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Vestfold fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

13 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Sandefjord 61000 4
Larvik 44220 4
Tønsberg 41874 3
Færder 26676 3
Horten 26884 3
Re 9190 8
Sande (Vestf.) 9081 5
Holmestrand 14072 2
Svelvik 6579 3

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Vestfold
Vestfold
Fylke