Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Vestfold fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

14 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Sandefjord 61000 6
Larvik 43484 5
Tønsberg 41874 5
Nøtterøy 21513 7
Re 9190 10
Horten 26884 3
Sande (Vestf.) 9081 5
Lardal 2446 13
Svelvik 6579 4
Hof 3097 9
Tjøme 4992 4
Holmestrand 10640 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Vestfold
Vestfold
Fylke