Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aust-Agder fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

16 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Arendal 44205 5
Grimstad 22057 4
Birkenes 5053 11
Lillesand 10277 5
Froland 5529 7
Evje og Hornnes 3540 11
Gjerstad 2474 14
Risør 6945 5
Tvedestrand 6031 5
Vegårshei 2013 12
Åmli 1808 12
Valle 1244 16
Bygland 1184 13
Iveland 1308 9
Bykle 931 5

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Aust-Agder
Aust-Agder
Fylke