Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aust-Agder fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

17 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Arendal 44205 5
Grimstad 22057 9
Birkenes 5053 14
Tvedestrand 6031 10
Lillesand 10277 6
Froland 5529 11
Risør 6945 7
Evje og Hornnes 3540 13
Gjerstad 2474 16
Valle 1244 26
Vegårshei 2013 16
Åmli 1808 14
Iveland 1308 18
Bygland 1184 15
Bykle 931 18

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Aust-Agder
Aust-Agder
Fylke