Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Vest-Agder fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

8 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Kristiansand 87395 7
Mandal 15434 14
Flekkefjord 9060 18
Vennesla 14060 8
Søgne 11145 9
Farsund 9596 10
Songdalen 6348 12
Kvinesdal 5925 13
Lindesnes 4859 11
Lyngdal 8264 7
Audnedal 1750 31
Sirdal 1833 28
Marnardal 2284 20
Hægebostad 1704 20
Åseral 932 30

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Vest-Agder
Vest-Agder
Fylke