Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Vest-Agder fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

10 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Kristiansand 87395 5
Mandal 15434 10
Flekkefjord 9060 12
Vennesla 14060 7
Farsund 9596 9
Lyngdal 8264 8
Søgne 11145 5
Songdalen 6348 8
Lindesnes 4859 9
Audnedal 1750 21
Sirdal 1833 20
Marnardal 2284 14
Hægebostad 1704 18
Åseral 932 22
Kvinesdal 5925 2

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Vest-Agder
Vest-Agder
Fylke