Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Rogaland fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

1 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Stavanger 131982 4
Sandnes 73198 5
Karmøy 41982 8
Haugesund 36457 5
18383 9
Sola 25589 6
Time 18183 8
Vindafjord 8753 14
Tysvær 10845 11
Klepp 18695 5
Randaberg 10486 7
Suldal 3912 17
Eigersund 14898 4
Sauda 4754 14
Hjelmeland 2774 21
Strand 12390 5
Bjerkreim 2846 17
Rennesøy 4765 8
Sokndal 3299 11
Lund 3266 11
Forsand 1204 29
Gjesdal 11540 3
Finnøy 3120 10
Bokn 871 27
Kvitsøy 530 20
Utsira 205 29

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Rogaland
Rogaland
Fylke