Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Rogaland fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

1 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Stavanger 131982 5
Sandnes 73198 6
Karmøy 41982 9
Haugesund 36457 5
Sola 25589 8
18383 10
Time 18183 10
Tysvær 10845 13
Vindafjord 8753 16
Randaberg 10486 9
Suldal 3912 24
Klepp 18695 5
Eigersund 14898 6
Strand 12390 7
Hjelmeland 2774 27
Gjesdal 11540 6
Sauda 4754 14
Bjerkreim 2846 20
Rennesøy 4765 11
Lund 3266 16
Sokndal 3299 15
Finnøy 3120 16
Forsand 1204 38
Bokn 871 28
Kvitsøy 530 36
Utsira 205 37

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Rogaland
Rogaland
Fylke