Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sør-Trøndelag fylke

Giverbeløp

Fylkets plassering i fylkeskampen

5 / 19

Innsamlet i fylket siste 4 år

Kommune Innbyggertall Totalbeløp* Totalbeløp fordelt
på innbyggertall **
Trondheim 184604 4
Melhus 15880 10
Orkdal 11705 10
Skaun 7612 11
Midtre Gauldal 6355 11
Rissa 6682 10
Malvik 13461 4
Klæbu 6012 9
Oppdal 6834 8
Selbu 4056 12
Ørland 5167 10
Meldal 3945 13
Rennebu 2563 18
Åfjord 3257 11
Hitra 4567 8
Frøya 4606 8
Røros 5563 6
Bjugn 4711 7
Agdenes 1770 16
Hemne 4231 6
Roan 983 18
Snillfjord 996 9
Tydal 861 0
Osen 1008 0
Holtålen 2014 0

Totalt på landsbasis


Landskapsvåpen for Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Fylke