Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Ås kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,04
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

3
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

31 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

4

Rangering nasjonalt

28 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Ås Menighet N-1431

Informasjon

Ås
Ås
Akershus
Innbyggertall: 18438