Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Ås kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 8
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

202 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

26 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1430
Kroer Menighet N-1431
Nordby Menighet N-1407
Ås Menighet N-1431

Informasjon

Ås
Ås
Akershus
Innbyggertall: 18438