Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bærum kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 4,49
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

15
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

356 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

6 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1341
Privat gave N-1362
Privat gave N-1363
Privat gave N-1349
Privat gave N-1359
Privat gave N-1368
Privat gave N-1353
Privat gave N-1361
Privat gave N-1363
Privat gave N-1353
Privat gave N-1357
Privat gave N-1338
Privat gave N-1344
Privat gave N-1346
Privat gave N-1361
Privat gave N-1358
Privat gave N-1367
Privat gave N-1361
Privat gave N-1344
Privat gave N-1359
Privat gave N-1356
Privat gave N-1346
Privat gave N-1359
Privat gave N-1363
Privat gave N-1361
Privat gave N-1361
Privat gave N-1361
Privat gave N-1354
Privat gave N-1348
Privat gave N-1369
Privat gave N-1353
Privat gave N-1362
Privat gave N-1348
Privat gave N-1362
Privat gave N-1338
Privat gave N-1344
Privat gave N-1350
Privat gave N-1346
Privat gave N-1348
Privat gave N-1356
Privat gave N-1359
Privat gave N-1346
Privat gave N-1338
Privat gave N-1338
Privat gave N-1359
Privat gave N-1369
Privat gave N-1353
Privat gave N-1368
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1359
Privat gave N-1346
Privat gave N-1361
Privat gave N-1359
Privat gave N-1346
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1352
Privat gave N-1352
Privat gave N-1346
Privat gave N-1346
Privat gave N-1359
Privat gave N-1354
Privat gave N-1368
Privat gave N-1366
Privat gave N-1367
Privat gave N-1341
Privat gave N-1364
Privat gave N-1365
Privat gave N-1341
Privat gave N-1339
Privat gave N-1362
Privat gave N-1368
Privat gave N-1352
Privat gave N-1346
Privat gave N-1368
Privat gave N-1358
Privat gave N-1358
Privat gave N-1349
Privat gave N-1363
Privat gave N-1369
Privat gave N-1341
Privat gave N-1364
Privat gave N-1341
Privat gave N-1364
Privat gave N-1348
Privat gave N-1358
Privat gave N-1341
Privat gave N-1350
Privat gave N-1356
Privat gave N-1350
Privat gave N-1336
Privat gave N-1353
Privat gave N-1341
Privat gave N-1341
Privat gave N-1349
Privat gave N-1363
Privat gave N-1350
Privat gave N-1350
Privat gave N-1341
Privat gave N-1340
Privat gave N-1361
Privat gave N-1363
Privat gave N-1338
Privat gave N-1358
Privat gave N-1344
Privat gave N-1359
Privat gave N-1352
Privat gave N-1358
Privat gave N-1352
Privat gave N-1369
Privat gave N-1349
Privat gave N-1348
Privat gave N-1368
Privat gave N-1362
Privat gave N-1362
Privat gave N-1361
Privat gave N-1359
Privat gave N-1362
Østerås Menighet N-1361
Tanum Menighet N-1341
Grinilund Menighet N-1359
Fornebulandet Menighet N-1367
Lommedalen Menighet N-1353
Jar Menighet N-1358
Høvik Menighet N-1302
Helgerud Menighet N-1346
Haslum Menighet N-1356
Bryn Menighet N-1348

Informasjon

Bærum
Bærum
Akershus
Innbyggertall: 120369

 

101999,76434,63509,53509,49372,43593,42710,40753,31521,2195,0,0,0,0,0,0,0,0