Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bærum kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,08
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

15
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

359 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

6 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1341
Privat gave N-1346
Privat gave N-1338
Privat gave N-1346
Privat gave N-1361
Privat gave N-1346
Privat gave N-1350
Privat gave N-1349
Privat gave N-1368
Privat gave N-1358
Privat gave N-1352
Privat gave N-1337
Privat gave N-1362
Privat gave N-1359
Privat gave N-1349
Privat gave N-1350
Østerås Menighet N-1361
Tanum Menighet N-1341
Grinilund Menighet N-1359
Fornebulandet Menighet N-1367
Lommedalen Menighet N-1353
Jar Menighet N-1358
Høvik Menighet N-1302
Helgerud Menighet N-1346
Haslum Menighet N-1356
Bryn Menighet N-1348

Informasjon

Bærum
Bærum
Akershus
Innbyggertall: 120369