Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bærum kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,02
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

50 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

12 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1349
Privat gave N-1350
Bryn Menighet N-1348

Informasjon

Bærum
Bærum
Akershus
Innbyggertall: 120369