Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Evaluering

Så snart aksjonen er over, kan det være lurt å sette seg ned og oppsummere årets erfaringer.

Stikkord til evalueringen:

  • Hvordan fungerte aksjonskomitéen?
  • Nådde dere målene for aksjonen? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvordan gikk forberedelsene og gjennomføringen av aktivitetene i henhold til aktivitetsplanen?
  • Verving: fikk dere nok bøssebærere, og fungerte måten det ble vervet på?
  • Klarte dere å verve andre grupper i menigheten?
  • Hvordan fungerte den praktiske organiseringen med bøsseaksjonen?
  • Gå gjennom bøsseregistreringsskjema, noter hvilke roder som fungerer godt og hvilke som ikke fungerer. Se på både lengde og innsamlet beløp og analyser beboermasse, type hus etc.
  • Hvordan lyktes dere i å involvere og engasjere menigheten? Hva fungerte og hva kan gjøres bedre?
  • Involvering av lokalsamfunnet ellers? Næringslivet?
  • Fikk dere god synlighet i menighetsblad og lokalmedia?


Skriv ut siden