Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Få oversikt over oppgaver

Begynn å planlegge aksjonen tidlig og involver staben, menighetsrådet og ulike deler av menigheten allerede på høsten.

Oppgaver å jobbe sammen om:

Sett konkrete mål

Eksempler på mål kan være:

  • Å slå sin egen innsamlingsrekord.
  • Å dekke alle roder.
  • Få bedre resultat per bøsse enn nabomenigheten.
  • Å delta i jakten på gullbilletten.
  • Få med en ny gruppe mennesker til å gå med bøsse.

Se fjorårets resultater ved å søke opp din menighet eller kommune fra forsiden!Skriv ut siden