Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Gi inspirasjon til bøssebærere og menighet

Tips og henvisning til materiell som medvirker til å sikre at bøssebærerne er motiverte og informerte før de deltar i aksjonen.

Fortell om fasteaksjonen

Fastetiden er en periode hvor vi kan rette fokus mot internasjonal solidaritet og diakoni. Å fortelle om fasteaksjonen på ulike arenaer er viktig for å inkludere og inspirere hele menigheten til å delta i aksjonen og for at bøssebærerne skal ha et godt innblikk i hva de er med på. Det er mange arenaer i menigheten med mulighet for inspirasjon om fasteaksjonen. For å laste ned materiell til de ulike gruppene, gå til materiellbanken.

Arenaer for inspirasjon om fasteaksjonen kan være:

  • Menighetsråd og stabsmøter, gudstjenester og møter, konfirmantundervisning, ungdomsklubb, foreldremøter, barnegrupper, søndagsskolen, eldretreff, kirkekaffe, kor, i menighetsbladet og lokalmedia (les mer her).

Bestill besøk

Har dere behov for en ekstra ressurs utenfra som kan bidra til å informere og inspirere ulike målgrupper? Mange av Kirkens Nødhjelps frivillige, ansatte og ungdommer i Communication For Change (CFC) og Changemaker er skolert med tanke på å besøke menigheter i fastetiden. Tenk strategisk rundt hva et slikt besøk skal bidra til. Mange ønsker ekstra ressurser til å skolere og motivere konfirmantene, men ressurser fra Kirkens Nødhjelp kan også brukes til å informere konfirmantforeldre, inspirere menigheten eller ansatte. Kontakt regionskoordinator i ditt område for å bestille.Skriv ut siden