Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Organisering på aksjonsdagen

Tips til effektiv organisering, kick-off og sikkerhet og pengehåndtering på aksjonsdagen.

Last ned filmen her.

Lister til organisering på aksjonsdagen finner du her. Skriv ut siden

Utdeling av bøsser og roder

Det kan være lurt å ha forskjellige "stasjoner" for utsending av bøssebærerne.

Kick-off før og mottakelse etter bøssebæringen

En kort kick-off er viktig for å repetere god bøssebærerskikk og gir bøssebærerne motivasjon og selvtillit før de går ut.

Sikkerhet og pengehåndtering

Alt om sikker behandling av pengene og håndtering av eventuelle avvik etter innsamlingen.