Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Rekruttere bøssebærere

Her finner du tips til å rekruttere bøssebærere blant konfirmantforeldre, menigheten og menighetsrådet.

I fasteaksjonen er det ett mål at alle skal få mulighet til å gi. Når man har god oversikt over rodene er det enkelt å regne ut hvor mange bøssebærere det er behov for. Les mer her. Ta tidlig kontakt med skolen og andre fritidsaktiviteter for å sørge for at konfirmantene er ledige på aksjonsdagen og ikke forventes å delta på konkurrerende aktiviteter.

Hvordan rekruttere bøssebærere?

  • Engasjer konfirmantforeldrene.

- Gjør det obligatorisk for alle konfirmanter å stille med en voksen og informér foreldrene tidlig om at dette er en del av det å være konfirmantforelder. Mange menigheter har hatt suksess med dette!

  • Engasjer hele menigheten.

- Be menighetsrådet og alle ansatte om å stille som bøssebærere sammen med konfirmantene.

- Informér om behovet for bøssebærere i kunngjøringer, kirkekaffen og andre arenaer.

Bruk salmebokinnstikket med oppfordring om å melde seg som bøssebærer i gudstjenesten.

Vervekortet til bøssebærere er et postkort som konfirmantene kan bruke for å verve flere bøssebærere. Kortene har en personlig oppfordring til foreldre, faddere og andre voksne om å bli bøssebærer.

Kirkens Nødhjelp krever ikke voksenfølge eller ID så lenge menigheten kjenner bøssebærerne sine. Vi anbefaler derimot voksenfølge, både for at konfirmanten/bøssebæreren skal få en god opplevelse av sitt første diakonale tjenesteoppdrag, og fordi det er tryggere. 

Hvordan holde kontakt med og ha oversikt over nyrekrutterte bøssebærere og andre frivillige?

Det kan være utfordrende å få oversikt over alle frivillige som ønsker å hjelpe til i menigheten enten det er som bøssebærere til fasteaksjonen, hjelp til gudstjeneste eller kakebaking til kirkekaffen.

Kirkens Nødhjelp har et verktøy som gjør det enkelt for dere å ha oversikt over alle disse frivillige. Her kan du legge inn alle dine frivillige, kommunisere med tidligere bøssebærere som ønsker å delta igjen og dele praktisk informasjon før aksjonsdagen og ellers engasjere frivillige til flere typer aktiviteter i menigheten året rundt.

Les  mer om hvordan du kan begynne å bruke databasen vår under "bøssebærerdatabase", eller ring oss på 22 09 27 00.

Om din menighet allerede har "Medarbeideren" (Labora).

Medarbeideren (Labora) er blant annet et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten/kirkelig fellesråd - så oppfordrer vi det til å bruke det. Her kan kontakter og detaljer legges til og knyttes til aktiviteter. Disse kontaktene kan man enkelt fra systemet kontakte via SMS og epost. Les mer her.

 Skriv ut siden