Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Roder og rodekart

Jobber vi smart med rodekart, ser vi hvor mange bøssebærere vi trenger og kan drastisk øke inntektene.

Oppdatering av rodekart

 • Det er veldig lurt oppdatere rodekartene årlig, slik at nye hus kommer med, og områder som ikke lenger er boligområder fjernes. Denne oppdateringen bør skje rett etter gjennomført bøsseaksjon. Det kan være lurt å ha et lite spørreskjema knyttet til hver rode som bøssebæreren fyller ut etter endt tur. Spørreskjemaet legges så i plastmappen sammen med det aktuelle rodekartet, så oppdateringen går greit. Her bør følgende spørsmål stilles:
 1. Er det endringer på roden i forhold til kartet, hvilke? (Gå gjennom og tegn inn kartet sammen med bøssebæreren hvis det er endringer)
 2. Hvor lang tid tok det å gå hele roden?
 3. Er det spesielle utfordringer på roden?
 • Trenger dere hjelp til å innhente nye eller oppdatere gamle kart? Ta kontakt med plan-og bygningsetaten i kommunen. Fortell kort om fasteaksjonen og omfanget. Dette er Norges nest største bøsseaksjon og går i hele landet. Appeller til at kommunen kan stå sammen med lokalbefolkningen som er med på denne dugnaden og går med bøsse. Ved å tilby kommunen at menigheten kan bidra med å oppdatere kartene etter hver aksjon, kan det være de vil bidra med gratis kart. 
 • En rode burde ikke være lenger enn at den kan dekkes i løpet av 1½ til 2 timer.
 • Prøv å unngå å dele ut originalkart men lag nødvendige kopier til bøssebærerne.
 • Kartene bør ligge i en plastlomme for beskyttelse.

Hvor mange bøssebærere trenger vi?

 • Dere må minst ha like mange bøssebærere som roder. Der hvor bøssebærerne er under 18 år, må to gå sammen på samme rode NB! med hver sin bøsse.
 • Er bøssebærerne mellom 15 og 18 år anbefales det at hvert bøssebærerteam har med seg en voksen.
 • Er bøssebærerne under 15 år må de følges av en voksen.

Få oversikt over alderen på de unge bøssebærerne, og da ser dere enkelt hvor mange ekstra bøssebærere dere trenger for å få full rodedekning. Vi oppfordrer dere til å engasjere hele menigheten til å gå med bøsse på aksjonsdagen.

Fordeling og prioritering av roder

 • Ta en gjennomgang av rodene før aksjonsdagen.
 • Legg de rodene hvor man får lite penger i bøssa nederst i bunken, og de rodene man gjerne får inn mange penger i bøssa øverst.
 • Det er lurt å notere fra år til år hvilke roder som er de "beste"!
 • Fordel gjerne roder på forhånd utfra hvor bøssebærere bor og hvilke områder som er viktigst å dekke først.
 • Det kan også være lurt å samle kart som tilhører samme nabolag dersom bøssebærere ønsker å gå mer enn én rode.
 • Der bøssebærere går to og to sammen kan de gå på hver sin side av veien eller besøke annet hvert hus for at bøssebæringen skal gå raskere. Man bør vurdere om to bøssebærere som går sammen bør ta to roder ved siden av hverandre, da har menigheten større mulighet til å få dekket alle rodene.

 Skriv ut siden