Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sikkerhet og pengehåndtering

Alt om sikker behandling av pengene og håndtering av eventuelle avvik etter innsamlingen.

Telleskjema og avviksskjema kan lastes ned i materiellbanken i boksen som heter "sikkerhet på aksjonsdagen".

Opptelling av penger

Bruk gjerne telleskjemaet for å telle opp beløpene i bøssene når de kommer tilbake. Du må ha pc tilgjengelig på aksjonsdagen for å benytte skjemaet da det er en excel-fil som summerer opp for deg, både pr bøsse og totalt.

For å forhindre mistanker om juks og underslag, vær alltid minst to personer til stede ved opptelling av bøssene. Skriv et bilag med begges underskrifter ved opptelling på samme måte som ved ofringer i kirka. 

Håndtering av penger

Etter aksjonen er gjennomført har Kirkens Nødhjelp tillit til at den enkelte menigheten håndterer pengene på en forsvarlig måte og innbetaler hele beløpet til Kirkens Nødhjelp så raskt som mulig. Det er et stort ansvar å forvalte penger på vegne av folk i Norge som ønsker å støtte fasteaksjonen og derfor viktig at man tar nødvendige forholdsregler for at dette skjer på en så sikker måte som mulig. Under følger noen tips:

  • Det er viktig at alle leverer inn bøssene sine på aksjonsdagen og at disse behandles på en trygg måte.
  • Vi anbefaler og åpne alle bøssene og telle pengene samme kveld.
  • Dersom menigheten har en avtale med lokalbanken, innbetal direkte til Kirkens Nødhjelp eller sett inn pengene på egen konto samme kveld.
  • For mange menigheter er det ikke mulig å gå i banken før neste dag, da er det viktig at pengene oppbevares trygt i en safe.
  • Om pengene mot formodning må oppholdes et annet sted skal det være minst to personer som kontrollerer beløpet før og etter oppbevaringen.

 

Avviksskjema ved uregelmessigheter

Noen svært få opplever problemer på aksjonsdagen. Hvis det inntreffer noe hos dere vil vi gjerne høre om det, og hjelpe til hvis vi kan. På aksjonsdagen er telefonlinjene våre åpne til kl 22. Ring hvis noe skjer. Om bøsser/sikringer som blir ødelagt på "mystisk vis", tyveri, ubehagelige opplevelser eller andre ting.

Rapporter gjerne inn til oss skriftlig ved å bruke avviksskjemaet.

Tlf.nr. til Kirkens Nødhjelps servicesenter er 22 09 27 00. Avviksskjemaet kan scannes inn og sendes på e-post til [email protected] eller sendes i posten til: Kirkens Nødhjelp v/fasteaksjonen, PO box 7100 St.Olavs plass, 0130 Oslo.Skriv ut siden