Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Utdeling av bøsser og roder

Det kan være lurt å ha forskjellige "stasjoner" for utsending av bøssebærerne.

Stasjon 1: Utdeling av rodekart og sjåfør

- Del ut de viktigste rodene først. Bruk erfaring fra tidligere år om hvilke roder som gir mer penger.

- Tildel en sjåfør som skal kjøre bøssebærerne til rodestart og/eller rundt på roden der det er langt mellom husstandene.

Stasjon 2: Registrering og utdeling av bøsse, ID-kort og blokk med betalingsinfo

Nyttige lister i forbindelse med dette finner du her. 

- Be bøssebæreren vise frem legitimasjon hvis du ikke kjenner vedkommende.

- Registrer bøssebærerens navn, kontaktinfo og rodenummer på bøsseregistreringsskjema. (Tips: Fyll ut listene på forhånd med navn på de du vet kommer.)

- Finn frem bøsse med tilhørende nøkkelsnor og ID-kort.

- Skriv bøssenummeret fra ID-etiketten ved siden av bøssebærerens navn på registreringsskjemaet. På den måten har dere full kontroll over alle bøssene og hvem som er ansvarlige ved evt avvik.

- Be bøssebæreren skrive navnet sitt med blokkbokstaver på ID-kortet og legge det tilbake i nøkkelsnora.

 

 Skriv ut siden