Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aktiviteter du kan gjøre

Vi ønsker at både små og store får informasjon og mulighet til å delta i den mobiliserende kampanjen! Å informere om kampanjen er også en viktig del av verdensforandringsarbeidet. Det er mange måter å spre budskapet på, her er noen forslag!

LAG EN STAND

Lag en synlig stand kirkerommet som inviterer folk til å skrive under! Dette kan gjøres enkelt ved å henge opp plakat og legger ut underskriftslapper eller liste. Legofigurer kan for eksempel holde lapper med budskapet på standbordet.

HA EN AKSJON

Du kan også ha en aksjon i gata som sprer oppmerksomhet rundt budskapet. Changemaker har tidligere satt fokus på klimaendringer både ved å arrangere polferd gjennom Oslo sentrum, og rigge til en stue i en fontene – slik en kan se for seg at en vil kunne få det dersom havnivået fortsetter å stige og vi ikke bremser klimaendringene.  

SETT I GANG EN DISKUSJON

Sett i gang en diskusjon om menighetens involvering i klimasaken! «Suksessformelen for å holde ut i kampen for klimarettferdighet er klar. Samarbeid på tvers av kirkesamfunn og organisasjoner oppleves som entydig positivt». Kanskje det er tid for både diskusjon og å sette i gang videre engasjement?

Kirkens Nødhjelp har også flere blogginnlegg som kan være gode igangsettere for en diskusjon.

 

INVITER EN POLITIKER

Inviter en politiker eller to, enten fra kommunestyret eller stortingsrepresentanter. Inviter dem til en samtale, eller en debatt mellom dem. Det er de vi må nå ut til med vårt budskap for å klare å forandre poltikken. Dette kan holdes i kirka, i et samfunnshus, biblioteket eller på den lokale kafeen. Ta kontakt med kampanjerådgiver i Kirkens Nødhjelp Ingrid Aas Borge dersom du behøver assistanse til å organisere en slik debatt. ([email protected])

SIGNER OPPROP

Underskriftslappen hvor en kan signere kampanjen kan også brukes kreativt: Lappen kan deles i to, slik at underskriften kan sendes inn til Kirkens Nødhjelp, og den andre delen kan brukes til å illustrere kampanjen i Kirkerommet i menigheten. Teip for eksempel en søyle av lappene som viser «hvor mye» menigheten har «Kuttet», oppover en vegg eller søyle i menighetshuset! Last ned lappen under materiell.

ANDRE AKTIVITETER

Bruk andre byggeklosser som Kirkens Nødhjelp har laget.Skriv ut siden