Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Alt du trenger å vite om Spleis

Spleis er morsomt og svært enkelt å bruke. Den digitale innsamlingsbøssen kan bidra til å øke innsamlingresultatet til hver enkelt menighet.

Spleis er en svært enkel digital innsamlingsmåte som dere kan ta i bruk under fasteaksjonen, som et supplement til den vanlige bøssebæringen. Da kan konfirmanter og andre med tilhørighet samle inn digitalt til sin menighet, slik at enda flere får gitt en gave. Spleis er svært enkel og intuitiv å bruke og gi støtte med, og man kan betale med Vipps, kort og faktura. Om du vil se hvordan det fungerer, klikk her , søk på din menighet og gi 10 kr. Så ser du raskt hvor enkelt det er i praksis.

Hvorfor bruke spleis?

Når dere samler inn via spleis blir det en fin mulighet til å gjøre aksjonen mer kjent lokalt. Vi tror det kan engasjere nye givere, flere enn dem som er hjemme når bøssebæreren banker på døra. Kanskje begeistrede konfirmanter vil samle inn i sin familie og nettverk før eller etter bøssebæringen for å nå ut til flere?

Har spleis fungert for andre?

Både Krafttak mot kreft og TV aksjonen har brukt slike digitale løsninger med god effekt. De forteller at de ikke har opplevd at dette har gått på bekostning av innsamlingen på de vanlige bøssene, men heller vært et fint supplement til å gi gave for de som tidligere ikke har fått gitt.

Hva skal til for at din menighet får spleis til å fungere?

Vi har allerede skjult lagt det opp slik at din menighet veldig enkelt kan ta dette i bruk, om dere vil. Gå inn på www.spleis.no og søk opp din menighet. Når dere sprer og deler, vil den tas i bruk. Velger dere å ikke dele den, blir den ikke brukt. Pengene registreres umiddelbart på www.fasteaksjonen.no, på resultatsiden til menigheten, under «annet beløp». Og Sparebanken 1 sørger for at Kirkens Nødhjelp får pengene. Kreftforeningen fortalte at skolene som lagde konkurranser mellom seg hadde veldig god effekt av det, kanskje dere har en menighet dere kan lage en vennskapelig konkurranse med?

FInn din menighets spleisside

Når du søker opp din menighet, kommer du raskt inn på din menighetside, hvor du kan dele din unike menighetslink på e-post, Facebook eller bare kopiere linken for eksempel inn i en sms eller annen melding som i Messenger. Så er det bare å spre linken til menighetsnettverket, familie og venner og vente på at beløpet stiger oppover. Lykke til!

 
 
 
 


Skriv ut siden