Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Andakt (5 min)

<!--e Title -->

"Hva viser vi når vi går med bøsse?" En flott andakt om at vi viser troen ved å gå med bøsse.