Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Annonser for Fasteaksjonen - web (BM)

<!--e Title -->

Annonser i ulike format for å verve bøssebærere til Fasteaksjonen. Kan brukes på Facebook, Instagram og menighetens nettsider. Bokmål. Ønsker dere andre formater eller annonser med spesifikk dato ta kontakt på [email protected]