Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Årets beslutningspåvirkende kampanje

Retten til vann er en menneskerettighet. I 2015 vedtok alle verdens ledere i FN at fattigdom skal utryddes og at alle skal ha rent vann. Disse målene kalles bærekraftsmålene – nettopp fordi det staker ut en kurs for alle verdens land skal blir bærekraftige. Det betyr at målene vil gjøre verden til et bedre sted for oss som lever nå og for alle kommende generasjoner.  

Bærekraftsmålene er 17 mål verdens ledere er blitt enige om skal innfris innen år 2030. Mål seks handler om rent vann og i årets beslutningspåvirkende kampanje ber vi alle skrive under på følgende krav: 
«Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås." Vi kan være med å sørge for at alle får rent vann og at fattigdommen blir utryddet. Og at alle de andre bærekraftsmålene blir nådd. 
 
Send signaturlappene innen 10. april til: 
Kirkens Nødhjelp
v/ Sven Larsen
Postboks 7100, St. Olavsplass
0130 Oslo
 
Den beslutningspåvirkende kampanjen kan også underskrives ved å dele en god nyhet fra 2030 i sosiale medier. Les mer om dette her. 
 


Skriv ut siden