Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Årets materiell - som kan bestilles

Klikk her for å bestille materiell

Her er eksempler på noe av materiellet som kan bestilles til Fasteaksjonen 2017. Bestill materiell her.