Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Artikkel og bilde til menighetsblad

<!--e Title -->

Artikkel til menighetsbladet, om Wilson på 13 år fra Tanzania.