Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Bilder av bøssebærere (liggende)

<!--e Title -->

Illustrasjonsbilder fra Grefsen og Skårer menighet. Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland