Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Bilder av bøssebærere (stående)

<!--e Title -->

Illustrasjonsbilder fra Nordstrand og Grefsen menighet. Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland