Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Bilder til pressepakke

<!--e Title -->

Bilder til artikkel til menighetens nettside, til pressemelding, leserinnlegg til lokalavisen etc. Bildene er fra landsbyen Ikonda som fikk rent vann i september 2016 med penger fra TV-aksjonen 2014. Alle foto krediteres Håvard Bjelland.