Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Ål kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 1,71
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

3 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

4 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3570
Ål Sokn N-3571

Informasjon

Ål
Ål
Buskerud
Innbyggertall: 4722