Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Drammen kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,02
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

5
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

50 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

19 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3041
Strømsgodset Menighet N-3045
Konnerud Menighet N-3006
Skoger Menighet N-3006

Informasjon

Drammen
Drammen
Buskerud
Innbyggertall: 67003