Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Gol kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,04
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

3
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

31 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

6

Rangering nasjonalt

62 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Herad Sokn N-3550
Gol Sokn N-3550

Informasjon

Gol
Gol
Buskerud
Innbyggertall: 4585