Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Gol kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 11,85
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

5
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

101 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

10

Rangering nasjonalt

143 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Herad Sokn N-3550
Gol Sokn N-3550

Informasjon

Gol
Gol
Buskerud
Innbyggertall: 4585