Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Hol kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 10,99
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

7
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

116 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

11

Rangering nasjonalt

170 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3580
Privat gave N-3577
Privat gave N-3577
Dagali og Skurdalen Menighet N-3580
Geilo Menighet N-3581
Hol Og Hovet Menighet N-3580

Informasjon

Hol
Hol
Buskerud
Innbyggertall: 4453