Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Hol kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 2,28
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

4 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

6 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3577
Privat gave N-3577
Geilo Menighet N-3581

Informasjon

Hol
Hol
Buskerud
Innbyggertall: 4453