Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kongsberg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,01
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

7
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

67 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

5

Rangering nasjonalt

49 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Hvittingfoss metodistkirke N-3646

Informasjon

Kongsberg
Kongsberg
Buskerud
Innbyggertall: 26635