Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kongsberg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 4,17
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

18
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

315 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

4

Rangering nasjonalt

47 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3612
Privat gave N-3612
Privat gave N-3610
Privat gave N-3610
Privat gave N-3647
Privat gave N-3610
Privat gave N-3613
Hvittingfoss metodistkirke N-3646
Delf Kongsberg Menigheter N-3610
Hedenstad Menighet N-3618
Kongsberg Og Jondalen Menighet N-3616
Tuft Menighet N-3618
Efteløt Menighet N-3618

Informasjon

Kongsberg
Kongsberg
Buskerud
Innbyggertall: 26635