Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Rollag kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 18,12
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

26 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

17

Rangering nasjonalt

277 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Veggli Menighet N-3626
Rollag Menighet N-3626

Informasjon

Rollag
Rollag
Buskerud
Innbyggertall: 1385