Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Liturgiske byggeklosser

<!--e Title -->

Bønner og liturgier til bruk i gudstjenester eller på gudstjenestelige møter for å knytte an til tema for årets fasteaksjon, samt offerappell med lysbilde. Finnes på bokmål og nynorsk.