Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Dette har vi endret

Fasteaksjonen jobber hvert år for å forandre verden. Sammen har vi klart å forandre mye gjennom flere politiske kampanjer.

Tidligere har konfirmantaksjoner og underskriftsinnsamlinger ført til politiske endringer som har forandret norsk politikk til det bedre for hele verden. Dette er noen av seirene fra Changemaker og Kirkens Nødhjelps kampanjearbeid:

 • Vi fikk gjennomslag for å innføre strengere rapporteringsregler for norske selskap, slik at de ikke gjemmer bort penger i skatteparadis og dermed snyter på skatten i fattige land. Dette kalles land-for-land rapportering.
   
 • Vi har fått stortinget til å opprette et register for å finne ut hvem som egentlig eier selskaper. Uten slik åpenhet gjemmes penger som egentlig skulle gått til helse og skole i fattige land bort i skatteparadis, bak murer av hemmelighold. Vi jobber fortatt for at dette registeret skal bli enda mer åpent.
   
 • Regjeringer har ved flere anledninger gitt mer penger til for eksempel livsviktige klimatiltak og klimatilpasning i fattige land.
   
 • Oljefondet, våre pensjonspenger, måtte trekke sine investeringer i kullindustrien etter press fra mange norske organisasjoner.
   
 • Vi har også jobbet for et mer etisk Oljefond. For eksempel har hensyn som klimaeffekt, menneskerettigheter og bekjempelse av finansielt hemmelighold blitt mye viktigere når Oljefondet nå investerer våre pensjonspenger. Vi har også fått Oljefondet til å flytte egne datterselskaper ut av skatteparadiser.
   
 • Vi har jobbet for at Oljefondet skal kunne investere mer i fattige land, for å skape jobber og utvikling. Dette står nå i den nye regjeringens politiske plattform.
   
 • Regjeringen jobber nå for en strengere kontroll på norsk våpeneksport. Dette etter at flere organisasjoner over lengre tid har krevd at norske våpen ikke skal havne i krig og konflikt.
   
 • Etter mange års hard jobbing fikk vi Norge til å slette urettferdig gjeld til fattige land. Penger som Norge aldri burde lånt ut, og som har ført til at disse landene har måttet betale ned enorme summer i gjeld som de kunne brukt på skole og helse. Norske myndigheter har siden dette engasjert seg sterkt i kampen for hvordan verden skal unngå nye gjeldskriser. 


Skriv ut siden